Manastiri, od svetinja do konjušnica

Ima jedna narodna pjesma kad car Lazar, koji u stvari nije ni bio car već knez, pošalje Miloša Obilića u Latine da pokupi harač, a on upadne u raspravu sa “lukavim Latinima“ o tome čije su crkve ljepše. Pa u jednom trenutku kaže on njima: Vi ste mudri, gospodo Latinska, Jeste mudri al’ zborite ludo! […]